Mar 1, 2017
404 Views

มีน่ามีตา: Balenciaga Speedline Woven Trainer 24530บาท

Written by

Balenciaga Speedline Woven Trainer

ราคา: 24530บาท(USD7015)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
มีไซส์ให้เลือก EU 38 , 40
ไปหาซื้อได้ที่ http://bit.ly/2mIKGYj

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

matchesfashion_balenciaga1

matchesfashion_balenciaga2

matchesfashion_balenciaga3

Facebook Comments
Article Categories:
Others · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *