Jul 9, 2017
447 Views

£: Adidas Equipment Support RF Primeknit 6390บาท / Equipment Support 93/17 Glitch Pack 7050บาท

Written by

Adidas Equipment Support RF Primeknit
Adidas Equipment Support 93/17

ไปหาซื้อได้ที่: https://bit.ly/2sU00ZD
RF Primeknit ราคา: 6390บาท ( €164.41 )รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
93/17 ราคา: 7050บาท ( €181.22 )รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
รับส่วนลด: 19% ในขั้นตอนของการจ่ายเงิน

*ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

overkill_eqt_rf_1

overkill_eqt_rf_2

overkill_eqt_rf_3

Facebook Comments
Article Categories:
Adidas · Adidas EQT · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *