Apr 27, 2017
385 Views

£: Adidas Nmd R1 Primeknit 4 new colors 7300บาท

Written by

Adidas Nmd R1 Primeknit 4 new colors

ราคา: 7300บาท(£165)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
สีชมพูNmd R1:
มีไซส์ให้เลือก All Size
ไปหาซื้อได้ที่ http://tidd.ly/4be18c18

สีดำNmd R1:
มีไซส์ให้เลือก All Size
ไปหาซื้อได้ที่ http://tidd.ly/6359b463

สีสีขาวNmd XR1:
มีไซส์ให้เลือก All Size
ไปหาซื้อได้ที่ http://tidd.ly/dda3c8a0

สีดำxสีเทาNmd R1:
มีไซส์ให้เลือก All Size
ไปหาซื้อได้ที่ http://tidd.ly/fbf2a588

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

office_new_nmd_pink2

office_new_nmd_pink3

office_new_nmd_pink4

office_new_nmd_pink5

Facebook Comments
Article Categories:
Adidas · Adidas NMD · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *