May 9, 2017
402 Views

£: Adidas Nmd R1 Sun Glow 5120บาท

Written by

Adidas Nmd R1 Sun Glow

ราคา: 5120บาท(€135.8)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
รับส่วนลด 19% ในขั้นตอนของการจ่ายเงิน
ใช้ Promo code : 10-PR-14-BB
มีไซส์ให้เลือก US 6 , 7 , 8.5 , 9.5 , 10 , 10.5 , 11
ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/m9yq5ze

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

afew_nmd_pink_sun1

afew_nmd_pink_sun2

Facebook Comments
Article Categories:
Adidas · Adidas NMD · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *