Apr 8, 2017
1102 Views

£: Adidas Nmd R2 Primeknit from 5410บาท

Written by

Adidas Nmd R2 Primeknit

ราคา: 5410บาท(€147.61)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
รับส่วนลด 19% ในขั้นตอนของการจ่ายเงิน
Clear Granite / Vintage White / Footwear White
มีไซส์ให้เลือก UK 5 , 5.5 , 6 , 6.5 , 7
Allike: ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/kgjakxq
Overkill: ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/lle5gcm
Running White / Running White / Core Red
มีไซส์ให้เลือก UK 5 , 5.5 , 6 , 7
ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/lde7qq4
Core Black / Core Black / Core Red
มีไซส์ให้เลือก UK 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 6.5
ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/ls4ebyx

ราคา: 6640าท(€181.22)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
รับส่วนลด 19% ในขั้นตอนของการจ่ายเงิน
Collegiate Navy / Collegiate Green / Running White
มีไซส์ให้เลือก UK 3.5 – 11
Allike: ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/ll7s4r3
Overkill: ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/knlf2ak
Core Red / Core Red / Running White
มีไซส์ให้เลือก UK  3.5 – 7.5
Allike: ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/knlrchn
Overkill: ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/kgvs3rz

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

overkill_newnmdr2_1

overkill_newnmdr2_2

overkill_newnmdr2_3

overkill_newnmdr2_4

overkill_newnmdr2_0

overkill_newnmdr2_6

overkill_newnmdr2_5

Facebook Comments
Article Categories:
Adidas · Adidas NMD · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *