Jun 28, 2017
306 Views

£: Adidas Original x Wings + Horns Nmd R2 6157บาท

Written by

Adidas Original x Wings + Horns Nmd R2

สี Grey ไปหาซื้อได้ที่: http://fxo.co/4Ks2
มีไซส์ให้เลือก: UK 6 , 7 , 8 , 9 , 10
สี White ไปหาซื้อได้ที่: http://fxo.co/4Ks5
มีไซส์ให้เลือก: UK 6 , 7
ราคา: 6157บาท ( USD181.13 )รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

*ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

matchesfashion_wings_1

matchesfashion_wings_

matchesfashion_wings_2

Facebook Comments
Article Categories:
Adidas · Adidas NMD · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *