May 14, 2017
336 Views

£: Adidas X Wings + Horns Nmd R1 Trail 9230บาท (Import Duty Included)

Written by

Adidas X Wings + Horns Nmd R1 Trail

ราคา: 9230บาท(USD266.25)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
มีไซส์ให้เลือก UK 6 , 6.5 , 7 , 7.5 , 8 , 8.5 , 9 , 9.5 , 10
ไปหาซื้อได้ที่ https://bit.ly/2pL7uZr

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

browns_wings_honr_nmdr1_2

browns_wings_honr_nmdr1_1

Brows_importdutiesincluded

Facebook Comments
Article Categories:
Adidas · Adidas NMD · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *