Feb 3, 2017
6685 Views

Ñews: ลงทะเบียนได้ Adidas Yeezy 350 V2 Pirate Black ลิงค์(ส่งไทย)

Written by

Adidas Yeezy 350 V2 Pirate Black
วันที่วางจำหน่าย: วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2017 16:00 Thailand Time

ลงทะเบียนได้ที่(ส่งไทย):

ร้านขายของ ลงทะเบียนเพื่อลุ้นจับรางวัล ไปซื้อ
Yeezy 3stripes Offical TBC  
HBX ลงทะเบียนได้ (Updated)  
Oki-Ni ลงทะเบียนได้  
Sneakers And Stuff ลงทะเบียนได้  
End Clothing ลงทะเบียนได้ (Updated)  
Excelsior Milano ลงทะเบียนได้  
Slam Jam socialism ลงทะเบียนได้  
Overkill TBC  
Philipbrown ลงทะเบียนได้  
Allike (Instagram เท่านั้น) ลงทะเบียนได้  
The good will out In store only  
Triads TBC  
Afew ลงทะเบียนได้  
Wellgosh ลงทะเบียนได้  
Hervia ลงทะเบียนได้  
Yme Universe ลงทะเบียนได้  
Asphaltgol ลงทะเบียนได้  
Sivasdescalzo ลงทะเบียนได้ (Updated)  

*ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

v2privateblack1

v2privateblack2

v2privateblack3

Facebook Comments
Article Categories:
Adidas · Adidas Yeezy · Release Date · Yo! Buy Now

Comments are closed.