May 5, 2017
287 Views

£: Nike Flyknit Racer Black 6750บาท

Written by

Nike Flyknit Racer Black

ราคา: 6750บาท(£150.69)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
มีไซส์ให้เลือก US 6 , 7 , 7.5 , 8 , 8.5 , 9 , 9.5 , 11 , 11.5 , 12 , 12.5 , 13 , 14
ไปหาซื้อได้ที่ https://bit.ly/2pGMSny

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

mrporter_nike_flyknit_black1

mrporter_nike_flyknit_black2

mrporter_nike_flyknit_black3

Facebook Comments
Article Categories:
Nike · Nike Flyknit Racer · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *