May 12, 2017
170 Views

£: Nike Jordan 1 Retro White Varsity Red Qs 7160บาท

Written by

Nike Jordan 1 Retro White Varsity Red Qs

ราคา: 7160บาท(£160)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
มีไซส์ให้เลือก All Sizs
ไปหาซื้อได้ที่ http://tidd.ly/f412e885

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

offspring_aj_retro1_1

offspring_aj_retro1_2

Facebook Comments
Article Categories:
Nike · Nike Jordan · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *