Feb 8, 2017
913 Views

£: Nike Sock Dart SE Premium 3190บาท

Written by

Nike Sock Dart SE Premium

ราคา: 3190บาท(USD91.15) รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
ใช้ 10% off promo code: EXRA10
มีไซส์ให้เลือก Uk 8 , 9 , 10 , 11 , 12
ไปหาซื้อได้ที่ http://tidd.ly/50611fae

*ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

okini_sockdart_red1

okini_sockdart_red2

Facebook Comments
Article Categories:
Nike · Nike Sock Dart · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *