Feb 1, 2017
259 Views

£: Nike Stone Island Sock Dart 10198บาท (Import Duty Included)

Written by

Nike Stone Island Sock Dart

ราคา: 10198บาทรวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
สีดำ
มีไซส์ให้เลือก UK 6 , 7 , 8
ไปหาซื้อได้ที่ https://bit.ly/2kVvPJg

สีเขียว:
มีไซส์ให้เลือก UK 6 , 7 , 8 , 9
ไปหาซื้อได้ที่ https://bit.ly/2kVuvWR

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

เว็บบอกว่า:
“Shipment is Free and there are no additional Import Fees to pay upon delivery.
Prices online are ALL-INCLUSIVE, which means they include shipping, duty and import fees.”
Ref: 
https://bit.ly/2kNuuYL

luisa_sockdart

luisa_sockdart2

luisa_sockdart1

Facebook Comments
Article Categories:
Nike · Nike Sock Dart · Yo! Buy Now

Comments are closed.