May 16, 2017
224 Views

£: Puma Basket Platform Patent 4400บาท

Written by

Puma Basket Platform Patent

ราคา: 4400บาท(€115.91)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
รับส่วนลด 19% ในขั้นตอนของการจ่ายเงิน
สีน้ำเงิน:
มีไซส์ให้เลือก EU 37 – 41
ไปหาซื้อได้ที่ https://bit.ly/2pPOyc3
สีน้ำเงิน:
มีไซส์ให้เลือก EU 36 – 41
ไปหาซื้อได้ที่ https://bit.ly/2pPT22c

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

bruut_puma_basket_1

bruut_puma_basket_3

bruut_puma_basket_2

Facebook Comments
Article Categories:
Puma · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *