Jun 1, 2017
447 Views

£: Puma Suede Heart 4983บาท

Written by

Puma Suede Heart

Twilight Blue ไปหาซื้อได้ที่: http://tinyurl.com/y7fw7btq
มีไซส์ให้เลือก: EU 37 , 38 , 39
Aruba Blue ไปหาซื้อได้ที่: http://tinyurl.com/y9nxhywd
มีไซส์ให้เลือก: EU 37 , 37.5 , 38 , 39
Pink ไปหาซื้อได้ที่: http://tinyurl.com/y74gf5a6
มีไซส์ให้เลือก: EU 37.5 , 39
ราคา: 4983บาท ( €130 )รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

*ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

noirfonce_pumasuede_butterfly_1

 

noirfonce_pumasuede_butterfly_4

 

noirfonce_pumasuede_butterfly_5

 

noirfonce_pumasuede_butterfly_2

Facebook Comments
Article Categories:
Puma · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *