Apr 18, 2017
265 Views

£: Puma x Daily Paper Court Platform Knitsplat 3868บาท (Free Fedex Worldwide, Limited Time)

Written by

Puma x Daily Paper Court Platform Knitsplat

ราคา: 3868บาท(£109)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
Gossamer Green:
มีไซส์ให้เลือก UK 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11
ไปหาซื้อได้ที่ http://bit.ly/2pMvLhf
White:
มีไซส์ให้เลือก UK 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11
ไปหาซื้อได้ที่ http://bit.ly/2pw7xZe

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

end_pumaxdailypaper1

end_pumaxdailypaper3

end_pumaxdailypaper2

Facebook Comments
Article Categories:
Puma · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *