Apr 19, 2017
289 Views

£: Puma X Fenty Rihanna Leather Creeper Sneaker 7506บาท

Written by

Puma X Fenty Rihanna Leather Creeper Sneaker

ราคา: 7506บาท(£: 203)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
สีขาว:
มีไซส์ให้เลือก UK 5.5 , 6 , 6.5 , 7.5 , 8
ไปหาซื้อได้ที่ https://bit.ly/2pB4gYJ

สีดำ
มีไซส์ให้เลือก UK 3.5 , 4 , 5  , 6 , 6.5 , 7.5 , 8
ไปหาซื้อได้ที่ https://bit.ly/2pB4T4r

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

เว็บบอกว่า:
“If you are shipping outside of the European Union, we’ll deduct UK VAT and include any relevant local import taxes, duties and charges.
Ref: 
http://bit.ly/2lq825E

luisa_puma_rihanna_1

luisa_puma_rihanna_2

Facebook Comments
Article Categories:
Others · Puma · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *