Feb 19, 2017
314 Views

£: Stella Mccartney X Adidas Ultra Boost 7170บาท

Written by

Stella Mccartney X Adidas Ultra Boost

ราคา: 7170บาท(£165) รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
Red White Purple
มีไซส์ให้เลือก UK 5 , 7
ไปหาซื้อได้ที่ http://tidd.ly/3a9531bc

White Mono Reflective
มีไซส์ให้เลือก UK 5 , 6 , 7
ไปหาซื้อได้ที่ http://tidd.ly/eccc28fc

*ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

offspring_stella_1

offspring_stella_3

offspring_stella_2

Facebook Comments
Article Categories:
Adidas · Adidas Ultra Boost · Others · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *