Apr 25, 2017
226 Views

£: Yeezy Season 4 Crepe Boot 17600บาท

Written by

Yeezy Season 4 Crepe Boot

ราคา: 17600บาท(€470.49)รวมค่าขนส่งจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
รับส่วนลด 19% ในขั้นตอนของการจ่ายเงิน
สีน้ำตาล:
มีไซส์ให้เลือก EU 40 – 46
ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/k7aclh8

สีดำ:
มีไซส์ให้เลือก EU 40 – 46
ไปหาซื้อได้ที่ http://tinyurl.com/lfomyko

ในเรทของการเสียภาษี+tax ในขาเข้าไทย แจ้งให้ทราบว่าเรทสูงสุดจะอยู่ที่ 30%+vat 7%… ซึ่งถ้าคุณลูกค้าเลือกบริการ Thaipost (ส่งโดยไปรษณีย์ไทย) ความเป็นไปได้ในการโดนเรทสูงสุดค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านค้าจากนอกส่งมาเป็นกล่องๆ.. แต่ถ้าท่านเลือกส่งโดย DHL หรือ Fedx บางครั้งท่านโชคดีอาจจะไม่เสียภาษีสักบาท ถ้าโชคร้ายรองลงมาอาจจะเสียเรทถูกลง ส่วนถ้าโชคร้ายจริงๆ ก็อาจจะเสียเต็มแม็ค เพราะโดยส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ตรงคือ เอกชนจะค่อยข้างโอเคกว่าไปรษณีย์ไทย (คหสต)…โปรดให้ท่านลูกค้าอ่านเพื่อพิจารณาตามอัธยาศัยนะครับ…โชคดีครับ

slamjam_s4_crepeboot_1

slamjam_s4_crepeboot_3

slamjam_s4_crepeboot_2

Facebook Comments
Article Tags:
· ·
Article Categories:
Adidas · Adidas Yeezy · Yo! Buy Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *